Long Roadse_over_ert_producentansvar_sliderslide_laptops-i-elektronikbutikslide_laptop-i-vattnet-vansterstalldtopten_frontbanner_1600x900_2

Välkommen till Elektronikåtervinning i Sverige

Elektronikåtervinning i Sverige är ett kollektivt insamlings- och återvinningssystem för elprodukter och batterier. Vi erbjuder kompletta lösningar för att hantera producentansvar, finansiella garantier och insamling och återvinning av elprodukter och batterier i både Sverige och andra EU-länder genom våra internationella samarbeten.

Tillsammans med våra producenter, leverantörer och övriga samhället arbetar vi aktivt för att minimera de miljöeffekter och kostnader som är förknippade med uttjänt elektronik. Tack vare en effektiv administration och en egenutvecklad återvinningsförsäkring kan föreningen erbjuda enkla och kostnadseffektiva lösningar till alla producenter – stora som små.

I syfte att sprida producentansvarslösningar och delta i utvecklingen av effektiva insamlings- och återvinningssystem inom EU så är föreningen en del av WEEE Forum – ett europeiskt nätverk av insamlings- och återvinningssystem för elavfall. För mer information, besök WEEE Forum.

Välkommen att ansluta dig som producent!

Några anslutna producenter

tretti_se coolstuff_logo_148x35 Komplett_SE_logo_RGB_154x28
cdon_logo_150x30 canal_digital elgiganten_logo_ny2014 150x30

Samarbetspartners

naturvardsverket batteriatervinningen_109x100 weeeforum
Elektronikåtervinning i Sverige
Tegelbacken 2, Stockholm Telefon: +46 (0)8-519 483 86
Box 7019, 103 86 Stockholm E-postadress info@elektronikatervinning.com

Elektronikåtervinning i Sverige
Tegelbacken 2, Stockholm
Box 7019, 103 86 Stockholm

Telefon: +46 (0)8-519 483 86
E-postadress: info@elektronikatervinning.com